Основи охорони праці

Курс "Екологія" або "Основи екології" призначений допомогти засвоїти основні положення, ознайомитися з екологічними проблемами сучасності. Кожний розділ вміщує анотацію, теоретичний матеріал, контрольні питання для самостійної перевірки отриманих знань та задачи для самостійного розв’язання; приведений перелік літературних джерел допоможе самостійно знайти необхідну й цікаву інформацію з екології, яка потрібна кожному спеціалісту.