ДВНЗ "Університет банківської справи"

Кафедра кібербезпеки та соціальних наук

Алгоритми та структури даних

Організація баз даних та знань