ДВНЗ "Університет банківської справи"

Кафедра кібербезпеки та соціальних наук

Комп’ютерні системи та мережі
(Рівень В – Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів)

Метою вивчення дисципліни є надання студентам знань та навичок про основи схемотехніки комп'ютера - ознайомити студентів з принципами побудови промислових комп'ютерів, арифметичними й логічними основами комп'ютерної схемотехніки, устроєм і принципом дії комбінаційних і послідовних вузлів схемотехніки, практичне застосування отриманих знань при роботі на ЕОМ та тенденції розвитку науки і техніки в області комп'ютерної інженерії.

Інформаційні технології
(Рівень F - Технологія створення програмних продуктів)

Метою вивчення дисципліни є формування компетенцій, достатніх для аналізу вимог до програмних систем, їх документування, проектування, розробки, тестування, впровадження, управління програмними проектами та управління якістю розробки програмних систем.

Програмування
(Рівень D – Високор
івневе програмування (веб-програмування))

Метою вивчення дисципліни є формування необхідних знань з технологій високорівневого програмування, веб-технологій та отримання практичних навичок застосування широкого спектру інформаційних технологій для створення сучасних веб-систем, здатних виконувати обробку даних як на стороні користувача, так і серверу. 

Кібербезпека
(Рівень А - Основи кібербезпеки)

Метою вивчення дисципліни є одержання теоретичних і практичних знань для ефективного використання сучасних інформаційних технологій захисту інформації в фінансових технологіях.

Інформаційні технології
(Рівень А - Операційні системи)

Метою вивчення дисципліни є одержання теоретичних і практичних знань для ефективного використання фундаментальних принципів проектування та реалізації операційних систем, розвинення навичок практичного застосування програмного забезпечення для операційних систем.

Інформаційні технології
(Рівень E - Великі дані)

Метою вивчення дисципліни є одержання теоретичних та практичних знань в області розробки і використання систем обробки та аналізу великих масивів даних, а також засвоєння принципів, методів, технологій та інструментів використання великих даних в інформаційних системах.

Програмування (Рівень А - Алгоритми та структури даних)

Метою вивчення дисципліни є одержання теоретичних та практичних знання про різноманітність структур даних, області їх використання та способів їх програмної обробки, використовуючи методи та алгоритми пошуку, сортування, обробки динамічних структур тощо.

Інформаційні технології
(Рівень C - Організація баз даних та знань)

Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівців, здатних практично застосування існуючі систем керування базами даних (СКБД), застосувати ефективні моделі даних на основі вивчення предметної галузі; їх знайомство з існуючими СКБД реляційного типу; забезпечення теоретичної та практичної підготовки фахівців у галузі проектування та використання СКБД.