ДВНЗ "Університет банківської справи"

Кафедра кібербезпеки та соціальних наук

Інформаційні технології (Рівень F - Технологія створення програмних продуктів)

Програмування (Рівень D – Високорівневе програмування (веб-програмування))

Кібербезпека (Рівень А - Основи кібербезпеки)

Інформаційні технології (Рівень А - Операційні системи)

Інформаційні технології (Рівень E - Великі дані)

Програмування (Рівень А - Алгоритми та структури даних)

Інформаційні технології (Рівень C - Організація баз даних та знань)